world136logo

Aries Man and Taurus Woman Love Match

In this page you can read about aries man and taurus woman in urdu love match in urdu. aries man and taurus woman love, aries man and taurus woman marriage, aries man and taurus woman match, horoscope in urdu, compatibility, love relationship, aries man in urdu, taurus woman in urdu, aries and taurus love match in urdu, aries in urdu, taurus in urdu, hamal star, burj taurus, taurus star, aries man and taurus woman, horoscope in urdu, aries man and taurus woman in urdu.

Aries Man and Taurus Woman in Urdu

Aik Aries man aur Taurus woman ki azdawaji zindagi khushgawar guzarna mushkil hai is ki wajah yeh hai keh Hamal(Aries) mard aur sor(Taurus) aurat kay aadat o atwar mein zaroorat se ziadah yaksani payi jati hai jo bahemi tasadum, larayi jhagre aur takrar ka bais ban skti hai jbkeh kamyab azdawaji zindagi guzarne kay liye yeh zaroori hai keh husband wife kay aadat o atwar mein thora buhat farq ho ta keh aik wasaf ki kami doosra poori kar skay.

Hamal(Aries) mard apni jagah hakmana fitrat rakhta hai aur sor(Taurus) aurat apni jagah hakmana mizaj rakhti hai. Aik fard ka hakmana mizaj doosre fard ki tamel hokum kay sath hi nibh skta hai magar jab is hakmana mizaj kay bais husband wife donon apni apni baat par ar jayein gay to tkrao lazmi ho ga, magar is takrao mein jeet Hamal(Aries) shohar hi ki hogi. Sor(Taurus) aurat apne Hamal(Aries) shohar ko zer nahi kar sakay gi.

Azdawaji rafaqat aur hum aahengi kay liye jo bahimi mufahmat naguzeer samjhi jati hai, vo tabhi paida hoti hai jabkeh husband aur wife donon fareeq aqtadar aur ghalbah mein barabar kay shareek hon. Agar aik martabah shohar esar kare to doosri martabah wife esar kare. Agar aik martabah wife apni baat manwale to doosri martabawoh husband ki baat manne kay liye zehni tor par aamadah o taiyar rahe magar bd qismati se Hamal(Aries) mard aur sor(Taurus) aurat kay azdawaji rishte mein aise imkanat buhat kam hote hain.

Aik Aries mard aur aik Taurus aurat agar che apne zahiri husn o jamal aur dilkash khad o khal kay bais aik doosre kay liye bais kashish ho skte hain magar in ka bahimi rafaqat aur hum aahen’gi kay sath azdawaji zindagi guzarna khasa mushkil amar hai.

All About Aries aries in urdu, hamal stare in urdu

Nishan Burj - Mendha
Ansar - aag
Mubarak Din - Mungal/Tuesday
Adad-e-Khas - 9 (Aur aise tamam hindse jin ka mufrid 9 ho
Mozu Naginah-Hira, nilam, yaqut pukhraj aur marjan
Mawafiq Rung -Gehra surkh, gulabi, unabi aur qarmazi
Mufeed Dhat -Iron aur copper

Hamal
Sor
Joza
Sartan
Asad
Sumbla
Mizan
Aqrab
Qos
Jaddi
Dilo
Hot
Tags : aries man and taurus woman in urdu,taurus woman in bed in urdu, aries man and taurus woman in hindi, aries man and taurus woman love relationship in urdu, what attracts a aries man to a taurus woman, aries man and taurus woman relationship in urdu, aries man and taurus woman love relationship in hindi, aries man taurus woman soulmates, aries mantauruswoman problems, aries personality in urdu, aries and taurus love compatibility in urdu, aries man taurus woman marriage in urdu, aries man and taurus woman love relationship in urdu, aries male and taurus woman compatibility