world136logo

Cancer in Urdu- Horoscope in Urdu

Cancers are emotional, loving, intuitive, imaginative, shrewd and cautious, protective and sympathetic. Cancer approaches life with its sensitive, emotional feelers. Cancer man is the emotional mood of the people. Cancer is a lot of analysis they want to be completely sure of the fact about their decisions to making any decision. Cancer has no strength to bear of a wrong decision because they cannot stand rejection and criticism.

Cancer (Burj Sartan) Man in Urdu:

Burj sartan (Cancer) say mutalliq afrad jazbati o shairana mizaj kay hamil hotay hain, yeh afrad har kaam nehayat sonch bichar kay baad hi anjam detay hain, waqti aur choti choti nakamyon say dil bar dashtah nahi hotay balkeh nehayat janfashani say kamyabi kay liye koshan rehtay hain, opay paisay aur dolat say inhein kuch ziadah hi dil chaspi hoti hain amooman dolat kamanay aur isay jama kar nay ki fikar mein lagay rehtay hain, inhein dolat kamanay kay dhang bhi khoob aatay hain nit naye tariqon aur naye naye dhang say dolat kamanay kay fun say waqif hotay hain, yeh afrad mizaji aitbar say motzad kefyat kay hamil hotay hain, is kay bawajood apni nijji aur ghariloo zindagi say buhat lagao hota hai, aksar naye naye ghar banatay hain lekin apnay muntaqi mizaj ki wajah say doosray logon ki nisbat ziada hi pareshani mein mubtila nazar aatay hain, kisi bhi qisam kay rob o dabdabay ka in par koi asar nahi hota, lekin is kay sath hi takhaiul mein in logon ka jawab nahi hota.

Burj sartan (Cancer) say taaluq rakhnay walay afrad buhat hassas hotay hain, agar in kay dost aur halqah ahbaab in kay kheyalat, jazbat aur afkar ko na samajh payein to yeh afrad buhat hi mayoos aur bad dil ho jatay hain, sartan (Cancer) afrad ko tareef o toseef aur himmat afzayi ki sakht zaroorat hoti hai. Agar in kay kaam ki munasib tareef kar di jaye to in ki kar kardagi sonay par sohaga ho jati hai, shobah jaye zindagi kay har mamlay mein kamyabi ka roshn pehloo nazar rakhtay hain.

Burj sartan (Cancer) say talluq rakhnay walay mustaqbil kay andeshon mein ghiray rehtay hain aur is kay tahaffuz kay liye madi zaraya kay tag o do mein lagay rehtay hain, yeh log har kaam mehnat aur bhar poor tawajjah say sar anjam detay hain lekin qismat kam hi in par mehar ban hoti hai, tahum apni hi bhar poor koshish kartay hain mehnat say ji nahi churatay apnay mustaqil ko tabnak banana kay liye raat din aik kar detay hain.

Burj sartan (Cancer) say mutalliq afrad kam hi wada kartay hain, kiun keh inhein waday ka pas buhat hota hai aur yeh apna wada zaroor ifa kartay hain nfees mizaj kay hamil yeh afrad apnay amoor ko ahsan tariqay say anjam detay hain, kha makha ki bahas o takrar say hamesha pehloo tahi kartay hain, bad mizaj logon ko na sirf pasand nahi kartay balkeh in say qadray ghabratay bhi hain .

Sartani (Cancer) afrad buhat si khoobyon kay malik hotay hain yeh doston kay umda dost sabit hotay hain, buray waqt mein dosti nibhatay hain yaqinan in par bharosah kia ja sakta hai, in kay rafeeq inhain humraz bana kar sakoon mehsoos kartay hain, in ki shakhsiyat mein jazbiyat aur dilawezi hoti hai guftagoo ka lehjah humdardana hota hai log pehli fursat mein apnay raz in par ashkar kar detay hain tahum sartani (Cancer) afrad bhi ba taraf hotay hain doosron kay razon ko raz hi rakhtay hain, buhat hi kam log hain jo meyar say girtay hain aur razon ko raz nahi rakhtay, tahum aisa buhat hi kam hota hai.

Sartani (Cancer) afrad aam tor say karobari zehan rakhtay hain, larakpan hi say paison kay chakkar mein par jatay hain tahum hans mukh hotay hain sath hi umdah aur farz shanas sabit hotay hain, intehayi mutmahal mizaj aur thanday ahsasat kay hamil honay ki jawah say har qadam sonch samajh kar uthatay hain.

Burj sartan (Cancer) say talluq rakhnay walay afrad purani cheezon ka to kehna hi kia nayi cheezon par bhi bhar poor tawajjah detay hain, la parwahi nahi barattay balkeh inhein apni har cheez say dilchaspi hoti hai, kia nayi aur kia purani har cheez azeez hoti hai.

Chun keh inhein dolat ki buhat ziadah khahish hoti hai is liye kabhi kabhi apni taaleem say bhi hath dho baith tay hain, lekin hairat angez tor par apni amli zindagi mein kaamyab rehtay hain fazoolyat kay bajaye kamyabi key liye koshan rehtay hain aur apnay is maqsad mein aam tor say kam yab rehtay hain.

All About Cancer

cancer in urdu, cancer horoscope in urdu, cancer personality in urdu

Nishan Burj-Kekra
Ansar-
Pani/Water
Mubarak Din-
Monday
Adad-e-Khas- 2 aur 7
Mozu Naginah-
Mammas, Zamarrud, Aqeeq aur Pukhraj
Mawafiq Rung- Sunahre, Zard aur har qisam ke Sabz rung
Mufeed Dhat-
Tin

Hamal
Sor
Joza
Sartan
Asad
Sumbla
Mizan
Aqrab
Qos
Jaddi
Dilo
Hot
Tags cancer horoscope in urdu, sartan horoscope in urdu, cancer in urdu, cancer horoscope in urdu weekly, cancer horoscope in urdu, sartan star, cancer star in urdu, burj sartan star in urdu, monthly horoscope in urdu, cancer star personality in urdu, horoscope in urdu, cancer aries man in urdu, cancer man personality in urdu, cancer male personality in urdu, cancer personality female in urdu, cancer star in urdu, cancer horoscope 2020 in urdu, cancer characteristics male in urdu