world136logo

Leo in Woman Urdu- Horoscope in Urdu

Leos are generous, warmhearted, creative, enthusiastic, broad-minded, expansive, faithful and loving. On the dark side of Leos are pompous, patronizing, bossy, interfering, dogmatic and intolerant. They like speculative ventures, lavish living, pageantry, grandeur, children, drama while they dislike doing things safely, ordinary, day to day living and small minded people. Leo governs the upper back, forearms, wrist, spine and heart.

Leo cans succuse in these occupation, medicine, phychology, business, politice, advertising agency, film and press reporter etc. Leo good freiendship can be with its own star sign person. Other star sing person can be also good friend who are born in 1st, 10th, 19th and 28th date in any month. Leo suffer in pain in the back and lungs, sickness in ribs and sides, convulsions, spinal complaints, diseases of the heart and blood, pleasantries, violent burning fevers including, in former days, when they were prevalent, pestilence, jaundice, plague, and some afflictions of the eyes.

Leo (Burj Asad) Woman in Urdu:

Burj asad se mutalliq khawateen ki zaat key do ahum o motzaad pehlo ahmiyat key hamil hain maslan woh be inteha joala mukhi bhi sabit ho sakti hai aur inthayi maasoom aur bholi bhali bhi muhabbat aur romance mein asadi khawateen sar goshyan buhat madh bhari aur pyar bhari hoti hain aise moqon par woh jheel ki tarah gehri aur pur sakoon sabit hoti hain aur kisi doosri dunya ki makhlooq lagti hain jab keh ishteyal key waqt in ka andaz yaksar juda ganah hota hai jab keh asadi khawateen bhar poor niswanyat aur nisaiyat ka pekar hoti hain, in ka shumar aam khawateen mein nahi kia ja sakta, yeh khawateen doosri khawateen key moqable mein apna alihida hi tashakhus aur roop rakhti hain.

Yeh baat bhi dilchaspi se khali nahi keh asad mard hon ya khawateen har jagah donon ki pazerayi ki jati hai, majmoyi tor par yeh psand’dida afrad mein shamil hote hain, waise bhi in khawateen mein nafasat aur shaistagi degar khawateen key bar aks kuch ziadah hi hoti hai in dono ki makhsoos muskurahat jo in key cheron par khilti rehti hai mukhatib ka dil moh leti hai, malboosat key mamle mein bhi asad khwateen ka intekhab bila shubah umdah aur acha hota hai, shadi shudah asad khawateen apni gharilo zindagi mein gehri dilchaspi leti hain, apne ghar mein rung o roghan is ki tazaiyan o aaraish mein in ki dilchaspi kisi se poshida nahi apni shadi se pehle in ki dilchaspi khelon mein buhat hoti hai tahum in ka apna aik meyar hota hai, ameer khatoon ka to zikar hi kia ghareeb tareen asad khatoon bhi sughar nazar aati hai.

Yeh khawateen khua kisi tabqe se kiun na hon umdah jewan sathi aur biwiyan sabit hoti hain, banna sanwarna aur smart o dilkash nazar aana shayad in ki fitrat ka khasa hota hai, apne jism aur chere se khasoosi dilchaspi hoti hai, ghariloo beauty porler jahan bhi mayassar aate hain make up karna aur khush numa nazar aana psand karti hain, jo log kisi bhi tarah asad larkiyon aur khawateen se mutalliq hain inhein chahiye keh woh in ki taareef o toseef munasib alfaaz mein zaroor karein agar yeh in ki mehbooba hai to lazmi amar hai keh is key husn o khoobsoorti ki toseef ki jaye. Sahth hi guftagoo ka maozo in ka psandida hoti hain, khamosh taba aur bimar zehan key log in ki tawajjah hasil nahi kar sakte, balkeh yeh smart, khoobsurat aur khush mizaj logon ko psand karti hain, in ki tawajjah aise log hasil kar sakte hain jo khushamad psand aur khush mizaj hon

All About Leo

leo horoscope in urdu, leo in urdu

Nishan Burj-Lion
Ansar-Aag (Fire)
Mubarak Din-Sunday
Adad-e-Khas- 11-4-1
Mozu Naginah-Pnna, Laal aur Hira
Mawafiq Rung- Sunahra, Surkh aur dhani
Mufeed Dhat - Gold

Hamal
Sor
Joza
Sartan
Asad
Sumbla
Mizan
Aqrab
Qos
Jaddi
Dilo
Hot
Tags: leo women in urdu,leo star in urdu,leo personality female in urdu,leo woman traits in urdu, leo woman characteristics in hindi,leo woman personality in urdu,leo star personality in urdu,leo star sign personality female in urdu,leo friends in urdu, leo in urdu,leo man personality in urdu, leo woman in bed in urdu, taurus and leo relationship in urdu