world136logo

Pisces in Urdu

Piscesís are imaginative, sensitive, compassionate, kind, selfless, unworldly, intuitive and sympathetic. On the dark side of escapist, idealistic, secretive, vague and weak-willed and easily led. Pisces like solitude to dream in, mystery in all its guises, anything discarded to stay discarded, the ridiculous, like to get 'lost' while they dislike the obvious, being criticized, feeling all at sea about something, know-it-alls and pedantry. Pisces in urdu today, Pisces in urdu weekly, Pisces star in urdu today, information about stars Pisces, Pisces monthly horoscope in urdu, Pisces stone in urdu, Pisces horoscope in urdu, Pisces personality in urdu, Pisces love horoscope 2012 in urdu, star Pisces in urdu 2012

Pisces (Hot) Personality:

Aise tamam afrad jin ki paidaish 20 February ta 20 March ke darmian hai. Burj Pisces (Hot)se talluq rakhne wale afrad khush mizaj-o-milansar hote hain, in mein jazbah raqabat baraye naam hi hota hai, mohazzib, pur khalus aur khush tabah hone ke sath hi in ki bari taadad masum aur sharif hoti hai, yeh afrad dosti aur mohabbat ko lazim-o-malzum qarar dete hain, inhain apne jazbaat par qaabu rakhne ka fun aata hai is ke sath hi in logon ko ghussah bhi kam aata hai is liye jhagra fasad bhi nahi karte aur kabhi kabhar ghussah aabhi jata hai to fori thanda bhi ho jata hai, tahum is haqiqat se bhi inkar nahi kia jasakta keh yeh log bohat ache adakar hote hain aur moqa mahal ko deikh kar adakari se bhi guraiz nahi karte.

All About Pisces

pices in urdu, pices horoscope  in urdu

Nishan Burj-2 fish
Ansar-Water
Mubarak Din-Thursday
Adad-e-Khas- 7
Mozu Naginah-Bold Stone, Pinna aur Nilam
Mawafiq Rung- Silver mail Naqri aur Halka Silati
Mufeed Dhat- Aluminum

Hamal
Sor
Joza
Sartan
Asad
Sumbla
Mizan
Aqrab
Qos
Jaddi
Dilo
Hot
Tags: pieces in urdu,pieces horoscope in urdu weekly,pieces horoscope in urdu, hot, hot star, hot star in urdu, burj hot star in urdu, monthly horoscope in urdu, pieces star personality in urdu, horoscope in urdu, piecesman in urdu, piecesman personality in urdu, piecesmale personality in urdu, pieces personality female in urdu,pieces star in urdu, pieces horoscope 2020 in urdu, pieces horoscope in urdu weekly,pieces meaning in urdu, pieces and pieces relationship in urdu, pieces positive and negative traits in urdu