world136logo

Taurus in Urdu

Taurus: The person who born between April 21 to May 21. Taurus are Patient, reliable, Warmhearted, loving, Persistent, determined, Placid and security loving. On the dark side Jealous, possessive, Resentful, inflexible, Self-indulgent and greedy. Taurus likes: Stability, being attracted, things natural, time to ponder, comfort and pleasure. Taurus dislikes: disruption, Disruption, being pushed too hard, being rushed and being indoors. scorpio in urdu today, scorpio in urdu weekly, scorpio star in urdu today, information about stars scorpio, scorpio monthly horoscope in urdu, scorpio daily horoscope in urdu, scorpio stone in urdu, scorpio horoscope in urdu, scorpio personality in urdu, scorpio love horoscope 2012 in urdu, star scorpio in urdu 2012.

Taurus (Sore) Personality:

Aise tamam afrad jin ki paidaish April 21 to May 21 ke darmian hai. Is burj se talluq afrad kisi had tak mada parast aur qadre kahil hone ke bawajud sabit qadam hote hain, zindagi ko is ke mizaj ke mutabiq bhar pur andaz mein guzarte hain, yeh afrad zindagi mein acha khana, qimti malbusat, umda cheezon ka hasul aur jismani aaram-o-rahat ko foqyat dete hain, zindagi ko makhsus andaz mein guzarne ka in ka apna hi falsafah hota hai, shayad yahi wajah hai keh inhain na to jhukaya ja sakta hai aur na hi yeh dusron ke dabao mein aate hain is ke bar aks apne hi tai shuda asulon aur tareeqon par apne hi noktah nazar se zindagi basar karte hain.

Burj Taurus se talluq rakhne wale afrad muhabbat-o-hamdardi ki talash mein sargardan rehte hain. Muhabbat ke muamle mein flurt ke bajaye shadi ke khuahan hote hain lekin zabardasti ko pasand nahi karte, tahum apni mehbuba se is waqt tak kisi na kisi andaz mein taluqaat bar qarar rakhte hain jab tak woh raza mandi ka izhar na kare.

All About Taurus

taurus in urdu, taurus horoscope in urdu

Nishan Burj-Bail
Ansar-Mitti
Mubarak Din-Friday
Adad-e-Khas - 6 ( aur aise tamam hinse jin ka mufrid adad 6 ho
Mozu Naginah-Mozo naginah Firoza, Aqeeq, Marjan
Mawafiq Rung- Pink, Zard aru Tamam Nile rung
Mufeed Dhat - Pital aur Tanbah

Hamal
Sor
Joza
Sartan
Asad
Sumbla
Mizan
Aqrab
Qos
Jaddi
Dilo
Hot
Tags: Taurus in urdu,Taurus horoscope in urdu weekly,Taurus horoscope in urdu, sor, sor star, sor star in urdu, burj sor star in urdu, monthly horoscope in urdu, Taurus star personality in urdu, horoscope in urdu, Taurusman in urdu, Taurusman personality in urdu, Taurusmale personality in urdu, Taurus personality female in urdu,Taurus star in urdu, Taurus horoscope 2020 in urdu, Taurus horoscope in urdu weekly,Taurus meaning in urdu, Taurus and Taurus relationship in urdu, Taurus positive and negative traits in urdu