world136logo

Virgo Horoscope Today in Urdu

Virgos are modest, shy, meticulous, reliable, practical, diligent, intelligent and analytical. On the dark side of Virgos are fussy, a worrier, overcritical, harsh, Perfectionist and conservative. They like health foods, lists, hygiene, order, and wholesomeness. Virgos dislike hazards to health, anything sordid, sloppy workers, squalor, being uncertain. Virgo horoscope in urdu 2015, Virgo star urdu, Virgo horoscope in urdu monthly, Virgo compatibility in urdu, Virgo love horoscope 2012 in urdu, Virgo horoscope in urdu 2013, Virgo horoscope in urdu 2015 today, Virgo horoscope in urdu monthly 2015

Virgo (Sumbla ) Economic:

Maali-o-muashi amur mein yeh log behar haal dusron se ziadah kaamyab nazar aate hain, inhain is baat ka hamesha ahsaas rehta hai keh paisah hi zarurat zindagi hai aur paise ke beghair zindagi bekar hai sath hi rupe paise in ke liye tahaffuz faraham karte hai, yeh afrad apni amli zindagi mein kafayat shuar aur haqiqat pasand hote hain kheyalon ki dunya mein nahi rehte , inhain paisah bachane ka fun bhi khub aata hai aur paise ko kamane ke tariqon se bhi waqif hote hain, amuman inhain rupe paise aur dolat ki kami nahi hoti is par kamal yeh keh paise ki bachat bhi jante hain.

All About Virgo

virgo in urdu, virgo horoscope in urdu

Nishan Burj-Kunwari Larki
Ansar-Mitti
Mubarak Din-Wednesday
Adad-e-Khas- 5( aur who hindse jin ka mufrid adad 5 ho)
Mozu Naginah-Pukhraj, hira aur Quwat
Mawafiq Rung- Nila, Banafshi, Pila aur Dhani
Mufeed Dhat- Tin

Hamal
Sor
Joza
Sartan
Asad
Sumbla
Mizan
Aqrab
Qos
Jaddi
Dilo
Hot
Tags: Virgo in urdu,Virgo horoscope in urdu weekly, Virgo horoscope in urdu,Sumbla, Sumbla star, Sumbla star in urdu, burj Sumbla star in urdu, monthly horoscope in urdu, Virgo star personality in urdu, horoscope in urdu, virgo in urdu, virgo horoscope in urdu, horoscope in urdu virgo personality, virgo personality in urdu male, virgo personality in urdu male, virgo personality female in urdu