world136logo

Dua in Hindi

Here is some discription of dua. Read in detail in bellow in Roman Urdu. You can find in this page dua, dua for success, urdu dua, dua for love, dua for marriage, dua for forgiveness, dua in hindi, dua ki qaboliat, dua ki qaboliat ka waqt, dua ki qabooliyat ka waqt in urdu, dua ki qabooliyat ki nishani, qabooliyat ki ghari, dua rad nahi hoti, dua kabhi rad nahi hoti, ramzan mein dua ki qabooliyat, dua ki qabooliyat ka tarika, dua qabooliyat ka time

Dua ki Ahmiyat or Fazilat

Basa awqaat qaboliat e dua ki takheer mein kafi maslahatain bhi hoti hain jo hamari samajh mein nahi aati hain. Hazrat Muhammad (SAW) ka farman aalishan hain jab Allah Taala ka koi pyara dua karta hai. Jibrail (AS) arz karte hain. Elaahi! “Tera bandah tujh se kuch maangta hai. Hokum hota hai, thehro! Abhi nah do. Takeh phir mangay keh mujh ko is ki aawaz pasand hai”. aur jab koi kafir-e-ya fasiq dua karta hai. Fermata hai, “is ka kaam jaldi karo, takeh phir na mangay keh mujh ko is ki aawaz makroh yani napasand hai”.

Dua Teen Baaton se Khali Nahi Hoti:

Hazrat Muhammad (SAW) farmate hain, dua banday ki teen baton se khali nahi hoti
1) Ya us ka guanah bakhsha jata hai ya
2) Usay faidah hasil hota hai. ya
3) Us ke liye aakhrat mein bhalayi jama ki jati hai keh jab bandah aakhrat mein apni un duayon ka sawab dekhay ga jo dunya mein mustajaab (yani qabul) na huyi thi’n. Tamanna karay ga, kaash dunya mein meri koi dua qabul na hoti aur sab yahin (yani aakhrat ) ke waste jama ho jatain.

Dua Raaigan Nahi jati hai:

Dua raaigan to jati hi nahi hai, is ka dunya mein agar asar zahir na bhi ho to aakhrat mein ajar-o-sawab behar haal mil hi jata hai. lehaza dua main susti karna munasib nahi hai keh dua mangne mein kum az kum yeh panch sayadatain to behar haal hasil ho hi jati hain.

1. Pehla faidah yeh hai keh Allah taala ke hokum ki pairwi hoti hai keh us ka hokum hai keh mujh se dua maanga karo.
2. Dua mangna sunnat bhi to hai keh hamare pyare Aaqa (SAW) aksar awqaat dua mangtay. Lehaza dua mangne se hamain itbaa sunnat ka bhi to sharf hasil hoga.
3. Dua mangne mein ataut rasul(SAW) bhi hai keh aap (SAW) dua ki apne ghulamon ko takeed farmate rehte.
4. Dua mangne wala aabidon ke zamrah (yani groh) mein daakhil hota hai keh dua bazat-e-khud aik ibaadat balkeh ibaadat ka bhi maghaz hai. jaisa keh hamare pyare Aaqa (SAW) ka farman hai “ dua ibaadat ka maghaz hai
5. Ya to dua mangne se us ka gunah muaaf kia jata hai ya dunya hi mein us ke masail hal hote hain ya phir woh dua us ke liye aakhrat ka zakhirah ban jati hai.

3 Shakhshon ki Dua Rud Nahi ki Jati :

Rozah dar kitna khush nasib hota hai keh har waqt Allah Taala ki raza hasil karta rehta hai. yahan tak keh jab iftar ka waqt aata hai to is waqt woh jo kuch bhi dua mangta hai Allah usay apne fazal se qabul fermata hai. chunancha
Hazrat Muhammad (SAW) ka farman hai 3 shakhshon ki dua rud nahi ki jati

1) Aik roazah dar ki bawaqt iftar.
2) Dusray baadsha aadil ki.
3) Teesray mazlum ki.
In teenon ki dua Allah baadalon se bhii uper utha leta hai. aur aasman ke darwaze us ke liye khul jatay hain aur Allah taala farmata hai, “mujhay meri izzat ki qasam! Mein teri zarur madad farmaun ga. Agar che takhir ho jaye.”

Dua ke Qabul Mein Jaldi na Karay:

Dua ke qabul mein jaldi na karay. Hadees shareef mein hai keh khudaye taala teen aadmiyon ki dua qabul nahi karta.
1) Woh keh gunah ki dua mange.
2) Woh keh aisi baat chahe keh qata reham ho.
3) Woh keh qabul mein jaldi karay keh main ne dua mangi, ab tak qabul nahi huyi. Aisa shaksh ghabra kar dua chor deta hai aur matlab se mehrum rehta hai.

Nazar-e-Karam Rakhta Hai:

Tera parwardiagar fermata hai “ mein dua mangne wale ki dua qabul karta hon. Jab se dua maangay, dua bohat mango aur mujh ko apni musibat ke waqt yaad karo. Takeh blaa se nijaat pao. Hum kia ache qabul karne wale hain. Mujh se dua mango main qabul farmaunga. Pas yaqeen samjh keh woh tujhay apne dar se mehrum nahi kare ga. Aur apne wade ko wafa farmaye ga. Woh apne habeeb se fermata hai sail ko nah jharak. Aap kis tarah apne khuan-e-karam se dur karay ga. Balkeh woh tujh par nazar-e-karam rakhta hai. keh teri dua kay qabul karne mein der karta hai.

Tags: darood sharif ki fazilat, darood sharif ki barkat in urdu, fazeelat, ibadat, darood sharif ki fazeelat, darood sharif ki fazilat urdu, darood sharif ki fazilat in hindi, fazail darood sharif urdu, durood shareef ki fazeelat, darood taj benefits, durood shareef benefits in urdu, durood shareef parhne ki fazilat, durood sharif ki ahmiyat, darood sharif, darood sharif ki fazilat, dua ki fazilat, dua ki fazilat in urdu pdf, dua ki taqat, dua ki ahmiyat hadees, dua ki ahmiyat in urdu, dua ki ahmiyat or fazilat, dua ki fazilat in hindi, importance of dua in urdu, essay on dua in urdu, dua ki fazilat aur ahmiyat in urdu, dua ki fazilat in hindi, dua ki ahmiyat or fazilat, dua ki taqat