world136logo

Fazilat e Ramzan in Urdu

Ramadan is the 9th month of Islamic calendar. Ramzan is one of the religious festivals of the Islamic community which is widely celebrated all over the world. Ramadan includes fasting; it is one of the five fundamentals of Islam. It means Abstinence (Perhez). Holy Ramadan is the month of fasting, intensive prayer, sacrifice and Divine worship. During this month, Muslims try to read the Quran, the holy scripture of Islam, as much as possible. The last 10days of Ramadan Muslims indulge in intense prayers with the belief that they will get closer to god. According to Quran, the 21th, 23th, 25th, 27th and 29th night are known as Lailat ul-Qadr or the Night of Power. The Muslims spend almost this entire night in prayers in these nights.

Fazilat e Ramzan in Urdu

Yeh azmat o barkat wala mahina khuda ki khasoosi enayat aur rehmaton ka mahinah hai. Shaban ki aakhri tareekh ko nabi (S.A) ne ramzan ki khush khabri dete huye farmaya logo ! Tum par aik buhat azmat o barkat wala mahina sayah fugan hone wala hai. Yeh woh mahinah hai jis mein aik raat hazar mahinon se behtar hai. Khuda ne is mahine key roze farz qarar diye hain aur qayam lail(masnoon taraweeh) ko nafal qarar diya hai. jo shakhs is mahine mein dil ki khushi se bator khood koi aik neik kaam kare ga woh doosre mahinon key farz key barbar ajar paye ga aur jo shakhs is mahine mein aik farz ada kare ga khuda is ko doosre mahinon key sattar farzon key barabar sawab bakhshe ga.

Hadees mein hai keh shab qadar ramzan key aakhri ashre ki taaq raton mein se koi raat hoti hai is raat ko yeh dua parhye.

Allah hummah inneka afuwun fa fo anni

Tarjumah: khudaya to buhat hi ziadah muaf karne wala hai kiun keh muaf karna tujhe psand hai pas to mujhe muaf farma de.

Hazrat anas “ farmate hain aik saal ramzan aaya to nabi kareem S.A ne farmaya “ tum logon par iak mahinah aya hai jis mein aik raat hai jo hazar mahinon se afzal hai. Jo shakhs is raat se mehroom rah gia woh sare key sare khair se mehroom rah gia aur is raat ki khair o barkat se mehroom wahi rehta hai jo waqai mehroom hai.

Hazrat aisha ka biyan hai keh ramzan ka aakhri ashrah aata to nabi kareem S.A raton ko ziadah se ziadah jaag kar ibadat farmate aur ghar walon ko bhi jagane ka ahtamam karte aur pure josh aur inhemak key sath khuda ki bandage mein lag jate.

Aik aur hadees mein hai keh khuda ramzan mein arsh uthane wale farishton ko hukum deta hai keh apni ibadat chor do aur darwazah rakhne walon ki duaon par aameen kaho.

Aap S.A ne yeh bhi irshad farmaya” dopehar ko thori der aaram kar key qayam lail mein sahoolat hasil karo aur sehri kha kar din mein roze key liye quwat hasil karo. (Ibne majah)

Quran shareef mein allah tala ka hokum hai “ aye iman walo! Tum par roze farz kiye gaye hain jaise tum se pehle logon par farz kiye gaye the takeh tum mein khof khuda paida ho. (surat ul bakar ayat no- 183)

Yeh ginti keh din hain. Phir tum mein koi bimar ho ya safar par ho to woh doosre dinon mein ginti puri kar le. Aur jinhein is ki taqat ho in par aik miskeen ka khana bator fidyaah dena lazim hai. Phir jis ne shaoq se bhalayi ka kam kia woh is key liye bhala hai aur agar tum rozah rakho to tumhare liye bhala hai agar tumhein ilm ho. ( Sura ul Bakrah ayat no -184)

tumhare liye roze ki raat apni auraton key pas jana halal kia jata hai. woh tumhara lebas hain aur tum in ka lebas ho. Allah janta hai keh tum apne sath kheyanat karte rahe. Sawa is ne tumhari taraf towajjah ki hai aur tumhein muaf kar dia hai. Ab in se mubashrat karo aur jo kuch allah ne tumhare liye moqarar kar dia hai. is key khuahish mand raho, aur khao pio hattah keh tum par subah ki sufaid dhari kali dhari se wazah ho jaye . Phir roze ko raat tak pura karo. Magar in se mubashrat na karo jab tum masjidon mein etekaaf mein ho. Yeh Allah ki hadein hain, in key nazdeek na jao. Is tarah Allah logon par apne ahkam wazah karta hai keh woh taqwah ikhtiyar karein. (Surah ul Babqrah ayat no 187)

You can read in this page ramzan ki fazilat, ramzan ki fazilat in urdu, ramzan ki fazilat in english, ramzan ki fazilat in hindi, ramzan ki fazilat bayan, waqya ramzan ki fazilat, fazilat e ramazan in urdu , ramzan ki dua in urdu, ramzan ki fazilat, ramzan ki fazilat urdu, ramzan ki fazilat in hindi, ramzan ki fazilat hadees, mahe ramzan ki fazilat, ramzan ki fazilat in english, ramzan ki fazilat essay in urdu, ramzan ki fazilat hadees in urdu, mahe ramzan ki fazilat, mahe ramzan ki fazilat in urdu essay, mahe ramzan ki fazilat in hindi, roze ki fazilat, ramzan ki fazilat essay in urdu, roza rakhne ki fazilat, ramzan ki hadees