world136logo

How to Pray Namaz

Should be wearing the holy garments for pray, Holy places do wazu and stand facing to kaba shareef and he intended to raise both hands to ears. Allah Akbar says and hands that could have tied under the navel. Put your Upper right hand and left hand down and did not look around. Be stand literature. You can read in this page namaz ka tarika in Roman Urdu.

Namaz ka Tariqa

Namaz parhne ka tareeqa yeh hai keh paak kapre pehan kar paak jaga par bawazu qiblah ki taraf munh kar ke ghare ho aur namaz ki niyat kar ke donon hath kanon tak uthao aur Allahu Akbar keh kar hathon ko naaf ke niche bandh lo. Dahina (right) hath oper aur bayan(left) hath is ke niche rahe sidhe hath ke anguthe (thumb) aur changulyan se bayain hath ke gate ko pakar lo aur baaqi teen ungliyan(fingers) bayain (left) kalayi par bichi rahein.

Namaz mein idhar udhar na dekho. Adab se khare raho. Khuda taala ki taraf dheyan rakho. Hath bandh kar sana aakhir tak parho. Phir tauz yani aauzubillah minash shaituanir rajim aur phir tasmia yani bismillah shareef pura parh kar Alhamd shareef parho. Al-hamd shareef khatm kar ek aahishta se aameen kaho phir koi surat ya chand aayat parho phir Allahu Akbar keh kar ruku ke liye jhuko. Roku mein donon hatho se ghutno ko pakar lo, ruku ki tasbih yani subhana rabbi-al-azeem. Teen ya panch martaba parho, phir tasme yani sami-ulla hulemand hameda. Kehte huye sidhe khare ho jao aur is ke baad tahmeed yani rabbana lakalhamd parho. Phir takbeer kehte huye sijde mein is tarah jaao keh pehle donon ghutne zameen par rakho. Phir donon hath rakh phir donon hathon ke beech mein pehle naak, phir peshni zameen par rakho phir sijde ki tasbeeh yani subhana rabbiul aala.

Teen ya panch martabah kaho. Phir takbeer kehte huye utho aur sedhe baith jao. Phir takbeer kehte huye dusre sijde mein jaao aur isi tarah sijdah karo jaisa abhi bataya, phir takbeer kehte huye khare ho jaao. Uthte waqt zameen par hath na teko. Donon sijdon tak aik rakyat puri ho gayi.

Ab dusri rikyat shoro huyi. Is mein tauz nahi hai. sirf tasmiya parh kar Al-Hamd shareef parho. Is ke baad koi sura milao ya chand aayat parho. Phir ruku, qomah aur donon sijde kar ke uth kar baith jaao aur pehle tash-hud yani At-tahyat parho phir darud shareef phir dua parho phir salam phero, pehle dahini taraf phir bayain taraf salam phirte waqt dahini taraf aur bayain taraf munh mor lo aur kandhon par nazar rakho. Yeh do rikyat namaz puri ho gayi.

Agar teen ya char rikyat wali namaz parhna ho to do rikat par baith kar sirf Abdahu wa rasulohu tak tah-yat parho. Is ke baad foran takbeer kehte huye khare ho jaao. Aur tasmiyah Al-hamd shareef aur surat parh kar ruku sijde karo. Agar teen rikyat parhna hoto baith kar at-tahyat darud shareef aur dua parh kar salam pher do. Aur agar char rikyat parhna hoto teesri rikyat parh kar na baitho balkeh aur chothi rikat yani tasmiyah Al-hamd shareef aur surat parh kar ruku sijde kar ke baith jaao aur at-tahyat phir darud shareef aur dua parh kar dono taraf salam pher do.

searches related to namaz ka tarika, auraton ki namaz ka tarika,namaz ka tarika video,namaz ka tarika in hindi, isha ki namaz ka tarika,fajar ki namaz ka tarika,witr namaz ka tarika,tahajjud ki namaz ka tarika,asar ki namaz ka tarika, namaz padhne ka tarika, namaz padhne ka tarika pdf, namaz sikhne ka tarika, auraton ki namaz padhne ka tarika, namaz ka tarika in urdu, farz namaz ka tarika, namaz ka tarika bataen, namaz ka tareeqa , farz namaz ka tarika, farz namaz ka tarika for ladies, isha ki namaz ka tarika or rakat, namaz ka tarika pdf, 3 rakat farz namaz ka tarika, asar ki sunnat namaz, asar ki namaz ka tarika, zohar ki namaz ka tarika, farz namaz ki rakat