world136logo

Hajj Information in Urdu

The important place of hajj are Baitullah, Moqam-e-Ibraheem, Hajre-Aswad, Hateem Kaaba, Safa Marwah, Masjid-e-Haram, Minaa, Arfat, Mazdalfah, Madina Taiyabah read in detail in Roman Urdu. Places of Hajj and Hajj ke Masail Urdu

Place of Hajj in Urdu

Baitullah

Yeh hi who muqam hai jis ko baitullah Allah ka ghar kaha jata hai, is ka zikar Quran kareem mein Allah taala yun fermata hai, keh be shak sab se pehla ghar jo logon ki ibadat ke liye muqarrar hua who hai jo makkah mein hain barkat wala aur sare jahan ke liye rehnuma hai

Moqam-e-Ibraheem

Haram shareef ke moqaddas maqamat mein se moqam ibraheem is qadar azmat wala moqaam hai keh Quran kareem mein do jagah is ka zikar kia gia. Allah taala fermata hai
Tarjuma: bana lo Ibrheem ke khare hone ki jagah ko jaye namaz. (Al-Baqrah)
Tarjumah: is mein khuli nishanyan hein Ibraheem ke khare hone ki jagah hai (Al-Imran)

Hajre-Aswad

Hajre Aswad bilkul sufaid-o-chamakdar tha. Hamare gunahon ki siyahi ne isko siyah (black) kar dia. Hazrat ibne abbas R.A ki rawayat hai keh nabi kareem (SAW) ne farmaya hajre-Aswad jannat se aaya woh doodh se ziadah sufaid tha, ise aadmiyon ke gunahon ne siyah (black) kar dia.

Hateem Kaaba

Hateem bhi kaaba ka sehan hai aur kaaba mein shamil hai. isi liye is ko bhi tawaf mein shamil karna zaruri hai aur is ke andar namaz parhne wala haqiqat mein kaaba ke andar hi namaz parhta hai.

Safa Marwah

Beshak safa aur marwah Allah ki nishanyon mein se hein lehaza jo haj kare is ghar ka ya umrah to ise kuch harj nahi keh in donon ke darmian chakkar lagaye aur jo koi khushi se neki kare to Allah taala bara qadar dan khub janne wala hai. (Al-Baqrah-158)

Masjid-e-Haram

Kaaba ke ird gird bani hui namaz ki jagah ko masjid-e-nabwi kaha jata hai is masjid mein khuda apne mehmanon ko apni khas inayaat se nawazta hai keh ibadat ka sawab aik lakh guna dia jata hai. aik namaz aik lakh namazon ke barabar, aik khatme-Quran aik lakh Quran khatam karne ke barabar sawab milta hai.

Minaa

Is moqamaat ko “jamraat” kaha jata hai. jin par haji 10,11,12 zil-haj ko pathar marte hein jo shaitan se bezari aur nafrat ka ijtamayi elan hota hai, isi maidan mein woh pahar bhi mojud hai jahan Hazrat Ibraheem ne apne bete Hazrat Ismail ko qurbani ke liye letaya tha isi yaad ko tazah karne ke liye hajiyon ko mina mein qurbani karne ka hokum dia gia hai.

Arfat

Nabi kareem (SAW) ne farmaya keh arfah ke din Allah taala aasman dunya par nazul karm famata hai aur fakhar karte huye farishton se fermata hai keh mere bandon ko dekho who kis tarah para gandah sar, gar aalud, dur daraz raaston se mere ghar aaye hain, lehaza tum gawah raho mein ne in sab ke gunahon ko muaaf farma dia, farishte arz karte hain yarab in mein falan mard aur falan aurat to bad kari karte rahe hain Allah taala fermata hai mein ne inhain hi bakhsh dia, Hazrat Muhammad (SAW) ne far maya arfa se ziadah koi din logon ke aag se aazad hone ka nahi .

Mazdalfah

Mazdalfah hi mein pahar hai jis ka naam masher haram ( izzat wala nishan) hai is pahar ke qareeb raat guzarna, zikar ibadat karna ziadah bais barkat-o-sawab hai jaisa keh Quran kareem mein hai. Jab tum arfat se wapis ho to masher haram ke pas Allah ki yaad karo (Al-Baqrah-198)

Qabulyat Dua

Yun to sare makka aur haj ke tamam moqamat par dua Qabul hoti hai lekin kuch moqamat dua ki qabulyat ke liye makhsus hain. Pura mataf, maltazim (kaba ki chokhat ke niche ka hissah) mezab rehmat ke niche hateem ke andar, hajr-e-aswad ke qareeb, rukun yamani se kaba ke darwaze tak, chah zam zam ke qareeb, moqaam ibraheem ke piche, safa ke oper, marwah ke oper, sayi ke doran donon sabz melon ke darmian, maidan aurfat mein khasusan jabal rehmat ke qareeb ya oper, mazdalfah mein khasusan masher haram par, tinon jamron par rami ke baad.

Madina Taiyabah

Hazrat (SAW) ki dua yaqinan qabul hoti hai, lehaza har musalman madina se muhabbat karta hai aur is ki yahi aarzu hoti hai keh kab makka mein haj ke din pure hon aur mdina ke liye rawana ho. Hazrat ibne umer ® ne biyan kia keh Hazrat (SAW) ne farmaya:
Jis ne meri wafat ke baad haj kia aur meri qabar anwar par hazri di goya is ne meri zindagi hi mein meri ziarat ki.

Tag:You can find in this page muharram ul haram history, speech muharram ul haram, muharram ul haram history urdu, allpaper muharram ul haram, essay muharram ul haram, muharram ul haram urdu, meaning muharram ul haram, muharram ul haram history in hindi, hajj karne ka tarika, hajj ka tarika in english, hajj ke 5 din pdf, how to perform hajj, hajj karne ka tarika in hindi pdf, hajj ka tarika in hindi, hajj ke arkan kitne hai, umrah hajj ka tarika, hajj karne ki jagah, hajj karne ka tarika, how to perform hajj, hajj ka tarika in english, 7 steps of the hajj, hajj urdu, what is hajj and why is it important