World136 Logo  
Home>>Islam>>Ramazan

Ramazan

Khana kaba is called the house of Allah same as Ramazan is called the month of Allah. There are four name of ramazan Mah Ramzan, Mah Sabar, Mah Wasyat-e-Rizq and Mah Muasaat. Here is describing about Ramaza in detail in Urdu.

Ramadan in Urdu


Is maah Mubarak ke kul char naam hain:

1. Mah Ramzan: is mahinah mein din raat Allah taala ki ibaadat hoti hai lehaza ise Shehr-e-Ramzan yani Allah ka mahina kaha jata hai.
2. Mah Sabar: Roza sabar hai jis ki jaza Rub hai aur woh isi mahine mein rakha jata hai is liye ise Mah-e-Sabar kehte hain.
3. Mah Muasaat: Muasaat ke maine hain bhalayi karna chun keh is mahine mein saare musalmanon se khaas kar ah-le Qarabat se bhalayi karna ziadah sawab hai. Is liye mah-e-moasaat kehte hain.
4. Mah Wasyat-e-Rizq: is mein rizq ki farakhi bhi hoti hai keh ghareeb bhi nematain kha lete hain. Isi liye is ka naam mah Wasyat-e-Rizq bhi hai.

Jaise Masjid-e-Kaba ko Allah ka ghar kehte hain wahan Allah Taala ke hi kaam hote hain. Aise hi Ramazan Allah ka mahina hai keh is mahine mein Allah Taala ke hi kaam hote hain. Rozah taraweeh waghairah to hain hi Allah Taala ke. Magar bahalat-e-rozah jo jaiz nokri aur jaiz business waghairah ki jati hai woh bhi Allah Taala ke kaam qarar pate hain. Is liye is maah ka naam ramzan yani Allah ka mahina hai.

Hazrat Muhammad (SAW) ka farman-e-aalishan hai keh jab mah-e-Ramzan ki pehli raat aati hai to aasmano’n aur jannat ke darwaze khol diye jate hain aur aakhir raat tak bun nahi hote. Jo koi ban-dah is mah-e-mubarak ki kisi bhi raat mein namaz parhta hai to Allah Taaal us ke har sijdah ke ewaz (yani badlah mein) us ke liys 1700 nekiyan likhta hai aur us ke liye jannat mein surkh yaaqut ka ghar banata hai. jis mein 70000 darwaze hon gay. Aur har darwaze ke donon pat sone ke bane hon gay jin mein yaqut surkh jare hon gay. Pas jo koi Mah-e-Ramzan ka pehla rozah rakhta hai to Allah taala mahine ke aakhir din tak us ke gunah muaaf farma deta hai.

Dusre ramzan tak us ke liye kuffarah ho jata hai aur har woh din jis mein yeh rozah rakhe ga us har rozah ke badle mein use aik hazar sone ke darwazon wala mehal jannat mein ata hoga aur us ke liye subbah se shaam tak 70000 farishte duayein maghfarat karte rahein gay. Raat aur din mein jab bhi woh sijdah karay ga us har sijdah ke ewaz (yani badle) use (jannat mein) aik aik aisa darakht ata kare ga keh agar uske niche aik ghoray (horse) sawar 100 saal tak bhi chale to bhir bhi us aik darakht ke dusre siray tak na puhanch sake.

Hadees ke mutabiq Ramzan-ul-Mubarak ki raaton mein namaz ada karne wale ko har aik sijdha ke badle mein 1700 nekiyan ata ki jati hain.

Sarkar do aalam (SAW) ne irshad farmaya “ rozah dhal hai. Jis tarah dhal talwaar ke waar ko rokti hai isi tarah rozah bhi jahannam ki aag-o-azaab se rozah-dar ka bachao karta hai. Qiyamat mein jab dozakh gunahgar par hamlah aawar hogi to muhkam hoga jo log roza dar mare hain kahan hain? Jab woh samne jayain gay to dozakh un ki bu pehchaan kar 40 baras ke faasle par un se dur hut jaye gi.

Hazrat Muhammad saw ki Seerat
Hajj e Baitullah Afzal Tareen Ibadat Hai
Hajj history in Urdu
How to Pray Namaz
How to Witr Prayer
Juma ki Namaz ki Rakat, Fazilat, Ahmiyat
Karbala ka Waqia
Lailatul Qadr
Article
Beauty and Fashion
Biography
Bollywood
Celebrity
General Knowledge
Health Care
Horoscope
Hindi Songs
Islam
Jokes
Milli Naghmay
Poetry
Totkay
Recipes
 
counter for tumblr

@Copy Rights 2011 world136.com All Rights Reserved