world136logo

Shab e Qadr Nawafil

Shab e qadar is the best from thousand of months. Its means one night Worship is the best from thousand of months Worship.

Prophet Mohammad (S.A) said last night’s of Ramadan, 21, 23, 25, 27 and 29th nights of Ramazan seek this night.

Because of follower of Hazrat Muhammad (S.A) God's great kindness to us in the short of age reward us much facilities. Muslims should all benefit from that night and forgiveness of own sins. Maybe this Ramzan is last Ramzan for your life.

Shab e Qadar Prayers:

1-On 27th Shab e Qadar pray 12 rikat with 3 salam, in each rikat recite after Surah Fatiha, Surah Qadr 1, time and Surah Ikhlas 15 times. After salam recite 70 time astaghfar. Those people who pray Allah almighty give reward him equal to Prophets.

2-On 27 shab e qadr pray 2 rikat, each rikat recite after Surah Fatiha, Surah Qadr 3 time and Surah Ikhlas 5 times. After salam Surah Ikhlas 27 times recite and pray for own sins. Insha Allah, Allah will forgive all sins past.

3-On 27 shab e qadr pray 42 rikat with 2 salam, each rikat recite after Surah Fatiha, Surah Takasur 1 time and Surah Ikhlas 3 time. That person who prays God will ease the harshness of death.

4-On 27 shab e Qadr pray 2 rikat and each rikat recite after Surah Fatiha, Surah Nashrah 1 time, Surah Ikhlas 3 time. Recite after salam 27 times Surah Qadr . It is better reward for prayer.

5-On 27 Shab e Qadr pary 4 rikat, after surah fatiha recite Surah Qadr 3 time, Surah Ikhlas 50 times in each rikat. After salam in sijdah recite
Subhanallahi walhamdulilahi wala ilaha illalahu wallahu akbar.
All pray will accept insha allah.

Wazaif: 27 shab e qadr, recite Surah Mulk 7 times, for sin is the very virtue. 

Shab e Qadar ki Fazilat

Ramzan ul Mubarak ki raaton mein se aik raat shab e Qadar kehlati hai jo buhat hi Qadr o manzilat aur kheir o barkat ki hamil raat hai. Quraan majeed mein is raat ka biyan Surat ul Qadr mein biyan farmaya gia hai. Tarjumah “be shak hum ne quran majeed ko qadar ki raat mein nazil kia hai”. Isi raat ko Allah tala ne hazar mahinon se afzal qarar dia hai. Hazar mahine yani 83 saal aur 4 mahine. Yani jis shakhs ki yeh aik raat ibadat mein guzri is ne 83 saal 4 mahine ka zamana ibadat mein guzar dia.

Qadr ka maine martaba ke hain chun keh yeh raat baqi raton ke mqable mein sharf o martaba ke lehaz se buland hai is liye ise lailatul Qadar kaha jata hai. Is raat apne Rab ke hukum se farishte aur roh ul qudus nazil hote hain. Har tarah ka amr kheir aur salmti late hain hatta keh yeh silsilah tulu fajar tak jari rehta hai. Quran majeed ki surah zaman mein bhi rub ul izzat ne farmaya " hum ne ise aik bari khair o barkut wali raat mein nazil kia hai" quran majeed ke nazool ke bare mein baaz mufsareen ki raaye yeh hai keh nazool quran ka silsilah isi raat shuru hua baaz kehte hain keh yeh batadreej farishton ke zariye wahi nazil hota raha.

Aik rawayat hai keh aik martaba nabi akram (S.A ) ne sahaba karam (R.A) ke samne mukhtalif shakhsiyaat hazrat ayoob (A.S), hazrat zakarya, hazrat hzqeel, hazrat ka tzkarah karte huye farmaya keh in hazraat ne 80, 80 saal allah tala ki ibadat ki aur palak jhapkne ke barabar bhi Allah tala ki na farmani nahi ki. Sahaba Karam ko in bargazidah hastiyon par rashk aaya. Imam qurtaba likhte hain keh isi waqt Hazrat Jibrail (A.S) aap (S.A) ki bargah aqdas mein hazir huye aur arz ki

"aye muhammad (S.A) aap ki ummat ke log in sabqah logon ki 80,80 salah ibadat par rashk kar rahe hain to aap ke rub ne aap ko is se behtar ata farma dia hai aur phir qerat ki

“Inna anzalnahu fi laylatul qadr "

Is se Hazram Muhammad (S.A) ka chehra aqdas musarrat se chamak utha.

Shab e Qadr itni ziadah barkat wali hai keh ghaib batane wale aaqa hazrat muhammad (S.A) ne irshad farmaya mah ramzan mein aik raat aisi hai jo hazar mahinon se afzal hai jo is raat se mehroom raha woh sari khair se mehroom raha.

Hazrat e anas (R.A) se rawayat hai keh sarkar do alam (S.A) ne farmaya jis ne ramzan ke pure mahine maghrib aur isha ki namzein jamayut ke sath ada ki is ne shab e qadar ka kisi qadar hissah pa lia.

Nabi kareem (S.A) ka yeh irshad hai keh jo shab e qadar mein imaan o iklas ke sath ibadat karta hai is ke tamam pichle gunah bakhsh diye jate hain. (bukhari muslim)

Shab e Qadr ki Dua

O Allah Azzawajal you are greatly forgiving, you like forgiving, so forgive me

Tags: 27 shab e qadr nawafil, 27 shab e qadr, 27 shab e qadr nawafil, 27 shab e qadr nawafil urdu, shab e qadar nawafil, lailatul qadr, shab e qadr, nafil namaz, wazifa