world136logo

General Knowledge about Hazrat Muhammad (pbuh) in Urdu

1. Hazrat Muhammad (S.A) ka khandan Quraysh ki Banu Hashim shaakh se talluq rakhta tha.

2. Hazrat Abdul Mutalib ki wafat ke baad khana kaba ki walaiyat Hazrat Abu Talib (R.A) ke supard huyi.

3. Sadiq aur Ameen Hazrat Muhammad (S.A) ke alqaab hain.

4. Walda majdh ki wafat ke waqt Hazrat Muhammad (S.A) ki umer mubarka 6 saal thi.

5. Hazrat Abdul Mutalib ki wafat ke waqt Hazrat Muhammad (S.A) ki umer mubarkah 8 saal thi.

6. Hazrat Aamna (R.A) ki wafat ke baad Hazrat Muhammad (S.A) ko makkah se madina Hazrat Umm e Eman(R.A) ne laya.

7. Hijrat Habshah ke waqt habsha ka badsha Najashi tha.

8. Hazrat Muhammad (S.A) ne sab se pehle Hazrat Jibrail A.S ki imamat mein namaz parhi.

9. Ohad jahillyat mein Banu Hashim ke pas khana kaaba ka intezam ki zummadari thi.

10. Hazrat Muhammad (S.A) ke dada ka naam Abdul Mutalib tha.

11. Hazrat Muhammad (S.A) ke nana ka naam Wahab bin Abdul Manaf tha.

12. Hazrat Muhammad (S.A) 20 april 571 iswi mein paida huye

13. Hazrat Muhammad (S.A) aur Hazrat Khadija (R.A) ka nika Hazrat Abu Talib ne parhwaya tha.

14. Hazrat Khadija (R.A) se shadi ke waqt Hazrat Muhammad (S.A) ki umer 25 saal thi.

15. Hazrat Muhammad (S.A) ki sb se bari Sahebzadi ka naam Hazrat Zainab (R.A) tha.

16. Hazrat Muhammad (S.A) ki nani ka naam Fatema tha.

17. Hazrat Muhammad (S.A) ki walda majdah Abwa mein dafan hain.

18. Abwa makkah aur madina ke darmiyan waqai hai.

19. Hazrat Muhammad (S.A) ki paidaish se 4 mah qabal aap (S.A) ke walid majid Hazrat Abdullah (R.A) ki wafat huyi.

20. Hazrat Muhammad (S.A) makkah mein paida huye.

21. Hazrat Muhammad (S.A) ne 12 saal ki umer mein shaam ka safar kiya.

22. Hazrat Muhammad (S.A) ki parwarish 5 saal tak Hazrat Halima Sadia (R.A) ne ki.

23. Hazrat Abdul Mutalib ne 2 saal tak Hazrat Muhammad (S.A) ki kefalat ki.
24. Hazrat Muhammad (S.A) ka naam Ahmad Hazrat Aamna ne rakha.

25. Hazrat Muhammad (S.A) ne ibtadayi ayam mein harb fajar larayi mein shirkat ki.

26. Hazrat Muhammad (S.A) ki mulaqaat baherah rahab se sham safar ke doran huyi.

27. Hazrat Abdul Mutalib ka inteqaal 578 iswi mein hua.

28. Hazrat Muhammad (S.A) ke nikah mein aane se qabal Hazrat Khadija (R.A) ka aik nikah Abu Hala se hua.

29. Sham ke safar ke doran Hazrat Khadija (R.A) ka goolam maisrah Hazrat Muhammad (S.A) ke hamrah tha.

30. Hazrat Muhammad (S.A) sham mein hazrat khadija ka maal lekar gaye the.

31. Hazrat Aamna(R.A) ki wafat ke baad Hazrat Muhammad (S.A) ki parwarish ki zummadari Hazrat Abdul Mutalib ne qabool ki.

32. Hazrat Muhammad (S.A) ki parwarish 5 saal tak Hazrat Halima Saadyah ne ki.

33. Hazrat abu mutalib (R.A) ne 2 saal tak Hazrat Muhammad (S.A) ki kifalat ki.

34. Hazrat Muhammad (S.A) ka aqeeqa 7 din ki umer mein kia gia.

Tags: You can find in this page general knowledge about hazrat muhammad pbuh in urdu, hazrat muhammad father name, hazrat muhammad saw daughters name, hazrat muhammad saw family, hazrat muhammad wife name, hazrat muhammad date of birth and death in urdu, hazrat muhammad saw ki family in urdu, urdu, prophet muhammad quiz questions and answers in urdu, general knowledge about quran in urdu pdf, quranic knowledge in urdu, general knowledge about prophets, basic knowledge of quran in urdu, general knowledge about pakistan in urdu pdf, solved mcqs about hazrat muhammad (saw)